Moc do bycia najlepszym

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych inż. E. Michalewicz istnieje od 1988r. Zatrudniamy kadrę ok. 20 pracowników z personelem kierowniczym posiadającym kwalifikacje i uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania pracami. Zaplecze wykonawcze oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na realizację inwestycji o wysokim standardzie. Przedsiębiorstwo nasze specjalizuje się we wszelkiego rodzaju robotach inżynieryjnych, instalacyjnych: sieci zewnętrznych i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych.

Dlaczego właśnie my

Jesteśmy firmą, która nieustannie się rozwija. Nasze początki sięgają prawie 30 lat wstecz – rozpoczynaliśmy od drobnych prac a dziś wspomagamy naszych partnerów we wdrażaniu jednych z największych w kraju projektów.

Dbamy o ekologie

Działalność budowlana może silnie wpływać na środowisko naturalne. Dlatego też ochrona środowiska oparta jest na wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu.

Terminowość

RRozumiemy potrzeby naszych Klientów, dlatego staramy się, aby nasze zaangażowanie było w efektywny sposób w wykonanie kompleksowości usług.

Rozwiązania

Bazując na swoich doświadczeniach ze współpracą z Partnerami staramy się, aby każde nowe wyzwanie wyróżniało nas na rynku innowacyjnością.

Realne możliwości rozwoju

Wierzymy, że rozwój firmy możliwy jest tylko wtedy, gdy rozwijają się ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego tak ważna jest współpraca z naszymi Partnerami i wspólna wymiana doświadczeń.

Zapewniamy konkretne rozwiązania.

Współpracujemy z ponad 120 firmami w całym kraju i wykonaliśmy wiele trudnych inwestycji, nasze referencje udzielone przez naszych partnerów są potwierdzeniem naszego zaangażowania w powierzone zadania.

  • Angażujemy się i współpracujemy z liderami.
  • Planujemy przebieg inwestycji.
  • Optymalizujemy wykożystanie maszyn i czasu pracy.
  • Kontrolujemy koszty materiału i optamalizujemy.

Jesteśmy liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii. Dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów realizujemy nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia.

Nowoczesność wyrasta na solidnych fundamentach tradycji i doświadczenia. Wierzymy, że ważne są podobieństwa, które nas łączą, a nie różnice, które dzielą. Jedynie współpraca otwiera nam drogę do sukcesu.

Nasze działania budujemy na wartościach takich jak: współpraca, szacunek, tolerancja, wysokie kompetencje i rzetelność. Jesteśmy pewni, że tylko długofalowe planowanie pozwoli nam stać się firmą o polskich korzeniach, pracującą według światowych standardów.