Wynajem maszyn

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych inż. E. Michalewicz istnieje od 1988r. Zatrudniamy kadrę ok. 20 pracowników z personelem kierowniczym posiadającym kwalifikacje i uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania pracami. Zaplecze wykonawcze oraz specjalistyczny sprzęt pozwalają na realizację inwestycji o wysokim standardzie. Przedsiębiorstwo nasze specjalizuje się we wszelkiego rodzaju robotach inżynieryjnych, instalacyjnych: sieci zewnętrznych i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych.